#define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 

The constant 2/sqrt(pi).